Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Varningsskyltar

Inom arbetsmiljöskyltning är det varningsskyltarnas uppgift att uppmärksamma om faror och risker på arbetsplatsen enligt AFS 2020:1.

Varningsskyltar inom industri och andra arbetsplatser är viktiga då de varnar för faror, både synliga faror samt faror man inte kan se.

Synliga faror kan exempelvis vara godstrafik, hinder/snubbelrisk eller fallrisk. Faror som inte syns kan exempelvis vara radioaktiva ämnen, smittrisk eller ickejoniserande strålning.

Varningsskyltar

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Varningskyltar på arbetsplatsen

Varningsskyltar och dess utformning regleras i AFS 2020:1 och enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling ska en varningsskylt ha följande utformning:

 

  • Triangelform.
  • Svart symbol på gul bakgrund med svart bård.
  • Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

 

 

Skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats

Det finns många olika typer av skyltar som är viktiga att ha på en arbetsplats för att göra den säker och för att undvika olyckor.

De vanligaste typerna är skyltar för förbud, varning, påbud, utrymning, kemiska risker, nöd och brandredskapsskyltar, utöver detta är även märkning för identifikation eller kontrastmarkering på glaspartier viktiga inslag.

Syftet med varningsskyltar på arbetsplatsen, exempelvis inom industrin, är att snabbt informera arbetstagare om potentiella faror och risker som är viktiga att vara uppmärksam på för att förhindra olyckor på arbetsplatsen. När ni behöver hjälp med att ta fram varningsskyltar enligt Arbetsmiljöverkets regelverk för att göra er arbetsplats säker för era medarbetare är ni varmt välkomna att kontakta oss så tar vi fram en kundunik lösning för era behov.

Hur ska en varningsskylt placeras på arbetsplatsen?

Det viktigaste med placeringen av en varningsskylt är att den sitter placerad så att den syns. En skylt som inte syns, eller syns dåligt, kan inte heller varna för risker eller faror på arbetsplatsen.

Varningsskylten ska därmed vara placerad på ett sätt så den har god synlighet, den får inte skymmas av eventuella hinder och den ska sitta på en lämplig höjd.

Det är också viktigt att tänka på att skylten ska sitta i anknytning till riskområdet.

VARNING ENLIGT AFS 2020:1

Varningsskylt - Brandfarliga ämnen
249
Varningsskylt - Giftigt ämne
251
Varningsskylt - Frätande ämnen
252
Varningsskylt - Radioaktiva ämnen
253
Varningsskylt - Hängande last
254
Varningsskyltar industri
255
Varningsskylt - Farlig elektrisk spänning
256
Varningsskylt - Annan fara
257
Varningsskylt - Laserstrålning
258
Varningsskylt - Brandfarligt
259
Varningsskylt - Mikrovågsstrålning
260
Varningsskylt - Magnetiskt fält
261
Varningsskylt - Snubbelrisk
262
Varningsskylt - Arbetsgrop
263
Varningsskylt - Smittrisk
264
Varningsskylt - Låg temperatur
265
266

VARNING ENLIGT ISO 7010

Varningsskylt - Annan fara ISO 7010
W001
Varningsskylt - Explosionsrisk ISO 7010
W002
Varningsskylt - Radioaktiva ämnen ISO 7010
W003
Varningsskylt - Laserstrålning ISO 7010
W004
Varningsskylt - Mikrovågsstrålning ISO 7010
W005
Varningsskylt - Magnetiskt fält ISO 7010
W006
Varningsskylt - Snubbelrisk ISO 7010
W007
Varningsskylt - Arbetsgrop ISO 7010
W008
Varningsskylt - Smittrisk ISO 7010
W009
Varningsskylt - Låg temperatur ISO 7010
W010
Varningsskylt - Halkrisk ISO 7010
W011
Varningsskylt - Farlig elektrisk spänning ISO 7010
W012
Varningsskylt - Varning för hunden ISO 7010
W013
Varningsskylt - Godstrafik ISO 7010
W014
Varningsskylt - Hängande last ISO 7010
W015
Varningsskylt - Giftigt ämne ISO 7010
W016
Varningsskylt - Het yta ISO 7010
W017
Varningsskylt - Startar automatiskt utan varning ISO 7010
W018
Varningsskylt - Klämrisk ISO 7010
W019
Varningsskylt - Hinder i huvudhöjd ISO 7010
W020
Varningsskylt - Brandfarliga ämnen ISO 7010
W021
Varningsskylt - Vasst föremål ISO 7010
W022
Varningsskylt - Frätande ämnen ISO 7010
W023
Varningsskylt - Klämrisk ISO 7010
W024
Varningsskylt - Roterande valsar ISO 7010
W025
Varningsskylt - Laddning av batteri ISO 7010
W026
Varningsskylt - Optisk strålning ISO 7010
W027
Varningsskylt - Brandfarligt ISO 7010
W028
Varningsskylt - Klämrisk ISO 7010
W030
Varningsskylt - Nedfallande föremål ISO 7010
W035
Varningsskylt - Risk för hörselskada ISO 7010
W038
Varningsskylt - Fallande is ISO 7010
W039
Varningsskylt - Varning för kolmonoxid ISO 7010
W041
Varningsskylt - Risk för elektriska ljusbågar ISO 7010
W042
Varningsskylt - Avsats ISO 7010
W070

Kontakta oss

Klicka här