Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Varningsskyltar

Inom arbetsmiljöskyltning är det varningsskyltarnas uppgift att uppmärksamma om faror och risker på arbetsplatsen enligt AFS 2020:1.

Varningsskyltar på arbetsplatsen är viktiga då de varnar för faror, både synliga faror samt faror man inte kan se.

Synliga faror kan exempelvis vara godstrafik, hinder/snubbelrisk eller fallrisk. Faror som inte syns kan exempelvis vara radioaktiva ämnen, smittrisk eller ickejoniserande strålning.

Varningsskyltar

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Varningskyltar på arbetsplatsen

Varningsskyltar och dess utformning regleras i AFS 2020:1 och enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling ska en varningsskylt ha följande utformning:

 

  • Triangelform.
  • Svart symbol på gul bakgrund med svart bård.
  • Den gula delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

 

 

Skyltar och vilken typ av märkning och signaler som ska finnas på en arbetsplats

Det finns många olika typer av skyltar som är viktiga att ha på en arbetsplats för att göra den säker och för att undvika olyckor.

De vanligaste typerna är skyltar för förbud, varning, påbud, utrymning, kemiska risker, nöd och brandredskapsskyltar, utöver detta är även märkning för identifikation eller kontrastmarkering på glaspartier viktiga inslag.

Syftet med varningsskyltar på arbetsplatsen, exempelvis inom industrin, är att snabbt informera arbetstagare om potentiella faror och risker som är viktiga att vara uppmärksam på för att förhindra olyckor på arbetsplatsen. När ni behöver hjälp med att ta fram varningsskyltar enligt Arbetsmiljöverkets regelverk för att göra er arbetsplats säker för era medarbetare är ni varmt välkomna att kontakta oss så tar vi fram en kundunik lösning för era behov.

Hur ska en varningsskylt placeras på arbetsplatsen?

Det viktigaste med placeringen av en varningsskylt är att den sitter placerad så att den syns. En skylt som inte syns, eller syns dåligt, kan inte heller varna för risker eller faror på arbetsplatsen.

Varningsskylten ska därmed vara placerad på ett sätt så den har god synlighet, den får inte skymmas av eventuella hinder och den ska sitta på en lämplig höjd.

Det är också viktigt att tänka på att skylten ska sitta i anknytning till riskområdet.

VARNING ENLIGT AFS 2020:1

249
251
252
253
254
Varningsskyltar industri
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266

VARNING ENLIGT ISO 7010

W001
W002
W003
W004
W005
W006
W006
W007
W008
W009
W010
W011
W012
W013
W014
W015
W016
W017
W018
W019
W020
W021
W022
W023
W024
W025
W026
W027
W028
W030
W035
W038
W039
W041
W042
W070

Kontakta oss

Klicka här