Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar och nödutgångsskyltar ska finnas på arbetsplatser och i lokaler som tar emot besökare. Utrymningsskyltar är en kategori av nödskyltar vars syfte är att hjälpa människor att hitta vägen ut ur en byggnad i en nödsituation, exempelvis vid en brand, gasläcka eller liknande.

Att snabb kunna ta sig ut ur en byggnad kan vara skillnaden mellan liv och död vilket gör utrymningsskyltar till en väldigt viktig del av säkerhetsarbetet på en arbetsplats.

Utrymningsskyltar

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Utrymningskyltar på arbetsplatsen

Nödutgångsskyltar och utrymningsskyltar ska enligt AFS 2020:1 vara utformade på följande sätt:

 

  • Rektangulär eller kvadratisk form.
  • Vit symbol på grön bakgrund.
  • Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

 

Placering av utrymningsskyltar

Tänk på att utrymningsskyltar ska visa vägen ut ur en byggnad vid fara och att det därför är viktigt att det sitter utrymningskyltar hela vägen ut från byggnaden.

De som följer skyltarna ska hela tiden kunna hitta nästa skylt och de bör därmed placeras på lämpligt avstånd och vid riktningsförändringar, förgreningar eller trapphus för att peka ut åt vilket håll man ska gå.

Utrymningsskyltarnas uppgift är att:

  • Visa nödutgång
  • Vägleda till närmsta nödutgång
  • Vägleda ut ur en byggnad
  • Vägleda till en återsamlingsplats

Viktigt att tänka på är att skyltningen till utrymningsvägen ska vara tydlig och att utrymningsvägarna inte får vara blockerade.

Arbetsmiljöverkets definition av nödskyltar (där utrymningsskyltar ingår) är:

En skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg, utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning.

utrymning enligt afs 2020:1

Utrymningsskylt - Nödutgångsskylt vänster
236
237
Utrymningsskylt - Utrymningsväg vänster
238
Utrymningsskylt - Utrymningsväg höger handikapp
239
Utrymningsskylt - Utrymningsväg vänster hiss handikapp
240

utrymning enligt iso 7010

Utrymningsskylt - Utrymningsväg vänster ISO 7010
E001
Utrymningsskylt - Utrymningsväg höger ISO 7010
E002
Utrymningsskylt - Utrymningsväg höger pil ISO 7010
E005
Utrymningsskylt - Utrymningsväg höger uppåt pil ISO 7010
E006
Utrymningsskylt - Utrymningsväg rullstol vänster ISO 7010
E026
Utrymningsskylt - Utrymningsväg höger ISO 7010
E030

Kontakta oss

Klicka här