Glasdekor

Regelrätt glasdekor

Glasytor i dörrar, portar och väggpartier ska vara tydligt markerade så de är lätta att upptäcka så risk för sammanstötning elimineras. Vår dekor följer gällande författningar som reglerar skydd mot sammanstötning med glasytor.

Författningar som reglerar skydd mot
sammanstötning med glasytor

Här kan du läsa mer om glasytor i AFS 2020:1
Här kan du läsa mer om glasytor i BBR (Boverkets Byggregler)

Glasdekor

Kontakta oss

Klicka här