Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Påbudsskyltar

Enligt AFS 2020:1 (Arbetsmiljöverkets författningssamling) ska permanenta skyltar användas för förbud, varning och påbud samt för att märka ut väg till utrymningsväg, utrymningsvägar samt utrustning för första hjälpen.

Syftet med föreskrifterna i AFS 2020:1 är att förebygga ohälsa och olycksfall samt att ge förutsättningar för en god arbetsmiljö.

Enligt Arbetsmiljöverket är en påbudsskylt en skylt som påbjuder ett visst beteende.

Påbudsskyltens uppgift är att skapa en säker arbetsmiljö och skydda arbetstagaren och minska risken för olycksfall på arbetsplatsen och är en viktig del av den övergripande säkerhetsskyltningen på arbetsplatsen.

Påbudsskyltar

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Påbudsskyltar på arbetsplatsen

ZEAC tillverkar kundunika skyltar som följer Arbetsmiljöverkets regelverk och vår erfarenhet och kompetens inom tillverkning och framtagning av kundspecifika skyltar är något som uppskattas av våra kunder.

Regelverket kring påbudsskyltar är omfattande och de är viktigt att tänka på att skyltarna måste ha en viss utformning för att de ska vara lätta att identifiera på en arbetsplats.

Enligt AFS 2020:1 ska påbudsskyltar ha följande utformning:

 

  • En rund form.
  • Innehålla en vit symbol på blå bakgrund.
  • Den blå delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

 

Information om påbudsskyltar

Föreskrifterna i AFS 2020:1 handlar inte enbart om skyltens utformning, de beskriver också vad man ska tänka på när det kommer till skyltens placering på arbetsplatsen.

Var ska påbudsskyltar placeras?

Det kanske allra viktigaste vad det gäller placeringen av skylten är att den ska sitta uppsatt så att man kan se den. Detta innebär att den ska vara placerad på lämplig höjd för god synlighet. Viktigt att tänka på är om det finns eventuella hinder i vägen som kan skymma sikten.

Exempel på påbudsskyltar

Påbudsskyltar är vanligt förekommande inom bland annat tillverkningsindustrin, byggindustrin, kemiföretag och andra liknande verksamheter där säkerheten på arbetsplatsen är extra viktig.

Nedan följer exempel på vanliga påbudsskyltar inom tillverknings- och byggindustrin:

  • Skyddshjälm måste användas
  • Skyddskläder måste användas
  • Branddörr – ska hållas stängd
  • Hörselskydd måste användas
  • Skyddshandskar måste användas

påbud enligt afs 2020:1

Påbudsskyltar arbetsmiljö
276
Påbudsskylt - Ögonskydd måste användas
277
Påbudsskylt - Skyddshjälm måste användas
278
Påbudsskylt - Hörselskydd måste användas
279
Påbudsskylt - Andningsskydd måste användas
280
Påbudsskylt - Skyddsskor måste användas
281
Påbudsskylt - Skyddshandskar måste användas
282
Påbudsskylt - Skyddskläder måste användas
283
Påbudsskylt - Ansiktsskydd måste användas
284
Påbudsskylt - Säkerhetssele måste användas
285
Påbudsskylt - Fotgängare ska använda denna väg
286

påbud enligt iso 7010

Påbudsskylt - Allmänt påbud ISO 7010
M001
Påbudsskylt - Maskinsäkerhet ISO 7010
M002
Påbudsskylt - Hörselskydd måste användas ISO 7010
M003
Påbudsskylt - Ögonskydd måste användas ISO 7010
M004
Påbudsskylt - Skyddsjordning krävs
M005
Påbudsskylt - Bryt strömmen före arbete ISO 7010
M006
Påbudsskylt - Skyddsglasögon med mörk lins måste användas ISO 7010
M007
Påbudsskylt - Skyddsskor måste användas ISO 7010
M008
Påbudsskylt - Skyddshandskar måste användas ISO 7010
M009
Påbudsskylt - Skyddskläder måste användas ISO 7010
M010
Påbudsskylt - Handtvätt obligatoriskt ISO 7010
M011
Påbudsskylt - Håll i ledstången ISO 7010
M012
Påbudsskylt - Ansiktsskydd måste användas ISO 7010
M013
Påbudsskylt - Skyddshjälm måste användas ISO 7010
M014
Påbudsskylt - Varselklädsel måste användas ISO 7010
M015
Påbudsskylt - Munskydd måste användas ISO 7010
M016
Påbudsskylt - Ansiktsskydd måste användas ISO 7010
M017
Påbudsskylt - Säkerhetssele måste användas ISO 7010
M018
Påbudsskylt - Svetsmask måste användas ISO 7010
M019
Påbudsskylt - Säkerhetsbälte måste användas ISO 7010
M020
Påbudsskylt - Bryt kontakten innan arbete påbörjas ISO 7010
M021
Påbudsskylt - Skyddskräm måste användas ISO 7010
M022
Påbudsskylt - använd gångbro ISO 7010
M023
Påbudsskylt - Använd denna gångväg ISO 7010
M024
Påbudsskylt - Mörka skyddsglasögon för barn måste användas ISO 7010
M025
Påbudsskylt - Skyddsförkläde måste användas ISO 7010
M026
Påbudsskylt - Kontrollera skyddsanordningen ISO 7010
M027
Påbudsskylt - Skall hållas fast ISO 7010
M028
Påbudsskylt - Antistatiska skor måste användas ISO 7010
M032
Påbudsskylt - Gasvarnare måste användas ISO 7010
M048

Kontakta oss

Klicka här