Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Nödskyltar

Nödskyltar är en viktig del av säkerhetsarbetet på en arbetsplats. Enligt Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS 2020:1) definieras en nödskylt som: en skylt som ger information om utrymningsväg, väg till utrymningsväg, utrustning för första hjälpen eller räddningsutrustning.

Vid en olycka är det viktigt att snabbt kunna hjälpa den skadade. Det är därför viktigt att första hjälpen-utrustning finns tydligt uppmärkt på arbetsplatsen.

Vanligt förekommande första hjälpen-utrustning på arbetsplatsen kan vara:

  • Första hjälpen-kit
  • Hjärtstartare
  • Ögondusch
  • Nöddusch
  • Nödtelefon
Nödskyltar

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Nödskyltar på arbetsplatsen

En nödskylt ska enligt regelverket vara utformad på följande sätt:

  • Rektangulär eller kvadratisk form.
  • Vit symbol på grön bakgrund.
  • Den gröna delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

Skyltar för återsamlingsplats

Vid exempelvis en brand är det viktigt att alla i byggnaden kan ta sig ut så snabbt som möjligt. Det är samtidigt viktigt att veta om alla har tagit sig ut eller om det finns någon kvar i byggnaden. Alla verksamheter ska ha en återsamlingsplats där man enkelt kan räkna in så att alla är ute i säkerhet. Att ha skyltar uppsatta som tydligt visar återsamlingsplatsen är därmed av stor vikt för både företaget och räddningspersonalen.

Utrymningsskyltar

Utrymningsskyltar (även kallat för nödutgångsskyltar) är en typ av nödskylt. Syftet med dessa skyltar är att markera nödutgångar och visa hur man tar sig till nödutgångarna. Läs mer om utrymningsskyltar här.

Vid fara, exempelvis en brand, ska man snabbt kunna ta sig ut ur byggnaden. Utrymningsskyltar har med andra ord en viktig uppgift att fylla gällande säkerheten på arbetsplatsen.

Efterlysande skyltar

Vid en brand eller annan olycka kan det hända att strömmen i byggnaden går. Om detta sker är det viktigt att personalen fortfarande kan hitta till nödutgångarna. För att säkerställa detta finns det nödskyltar gjorda i efterlysande material som lyser även i mörker.

Nöd enligt AFS 2020:1

Nödskylt - Första hjälpen symbol
211
Nödskylt - Sjukbår
212
Nödskylt - Nöddusch
213
Nödskylt - Ögondusch
214
Nödskylt - Nödtelefon
215
Nödskylt - Pil vänster
216
Nödskylt - Pil vänster uppåt
217
Nödskylt - Hjärtstartare
218
Nödskylt - Läkare
219
Nödskylt - Flytväst
220
Nödskylt - Flytväst barn
221
Nödskylt - Livflotte
222
Nödskylt - Livräddningsflotte
223
Nödskylt - Överlevnadsdräkt
224
225
Nödskylt - Livbåt
226
Nödskylt - Livboj räddningsutrustning
227
Nödskylt - Livboj med lina och lampa
228
231
Nödskylt - Återsamlingsplats
232
Nödskylt - Räddningsbåt
233
Nödskylt - Raket fallskärmsignal
234
Nödskylt - Nödsignal
235
Nödskylt - Återsamlingsplats handikapp
241

Nöd enligt ISO 7010

Nödskylt - Första hjälpen ISO 7010
E003
Nödskylt - Nödtelefon ISO 7010
E004
Nödskylt - Återsamlingsplats ISO 7010
E007
E008
Nödskylt - Läkare ISO 7010
E009
Nödskylt - Hjärtstartare ISO 7010
E010
Nödskylt - Ögondusch ISO 7010
E011
Nödskylt - Nöddusch ISO 7010
E012
Nödskylt - Sjukbår ISO 7010
E013
Nödskylt - Dricksvatten ISO 7010
E015
Nödskylt - Brandstege ISO 7010
E016

Kontakta oss

Klicka här