Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Förbudskyltar

Hos ZEAC kan du beställa kundunika förbudsskyltar som följer gällande lagstiftning.

Vi har lång erfarenhet av att ta fram kundspecifika lösningar inom arbetsmiljöskyltning där vår kompetens gällande lagkrav och själva utformningen av skyltarna är en av våra största styrkor. Vi är lyhörda, kreativa och tar alltid fram produkter på ett miljömässigt ansvarsfullt sätt.

Tveka inte att ta kontakt med oss när du har frågor gällande förbudsskyltar.

Förbudsskyltar

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Förbudsskyltar på arbetsplatsen

Inom exempelvis industrin och på många andra arbetsplatser ska det finnas skyltar som informerar om olika slags förbud och beroende på vilket typ av verksamhet som bedrivs så ställer Arbetsmiljöverket olika krav på förbudsskyltarna som ska finnas uppsatta.

Vilka typer av skyltar som ska finnas på arbetsplatsen regleras i lag enligt Arbetsplatsens utformning (AFS 2020:1) och en förbudsskylt på arbetsplatsen är enligt Arbetsmiljöverket en skylt som förbjuder ett beteende som kan innebära fara.

En förbudsskylt på arbetsplatsen ska ha följande utformning:

 

  • En rund form.
  • En svart symbol på vit bakgrund med röd bård och rött snedstreck.
  • Den röda delen av skylten ska vara minst 35 procent av skyltens yta.

 

Information om förbudsskyltar

Vid exempelvis nybyggnation av fastigheter finns det ofta förbudsskyltar vid själva byggarbetsplatsen som upplyser om att obehöriga äga ej tillträde och att överträdelse beivras enligt lag.

Hos ZEAC kan du beställa kundunika förbuds- och arbetsmiljöskyltar.

Vanliga exempel på förbudsskyltar

  • Obehöriga äga ej tillträde
  • Tillträde förbjudet – Överträdelse beivras enligt lag
  • Nödutgång – Får ej blockeras
  • Rökning och öppen eld förbjuden

Förbud enligt afs 2020:1

Förbudsskylt - Allmänt förbud
267
Förbudsskylt - Släck inte med vatten
268
Förbudsskylt - Rökning förbjuden
269
Förbudsskylt - Rökning och öppen eld förbjuden
270
Förbudsskylt - Ej dricksvatten
271
Förbudsskylt - Obehöriga äga ej tillträde
272
Förbudsskylt - Förbjudet för arbetsfordon
273
Förbudsskylt - Får ej vidröras
274
Förbudsskylt - Gångtrafik förbjuden
275

Förbud enligt ISO 7010

Förbudsskylt - Rökning förbjuden ISO 7010
P002
Förbudsskylt - Rökning och öppen eld förbjuden ISO 7010
P003
Förbudsskylt - Förbjudet för gående ISO 7010
P004
Förbudsskylt - Ej dricksvatten ISO 7010
P005
Förbudsskylt - Förbjudet för arbetsfordon ISO 7010
P006
Förbudsskylt - Ej tillåtet för personer med pacemaker ISO 7010
P007
Förbudsskylt - Metallföremål förbjudna ISO 7010
P008
Förbudsskylt - Förbjudet att klättra ISO 7010
P009
Förbudsskylt - Får en vidröras ISO 7010
P010
Förbudsskylt - Släck inte med vatten ISO 7010
P011
Förbudsskylt - Placera inga tunga föremål här ISO 7010
P012
Förbudsskylt - Stäng av mobiltelefonen ISO 7010
P013
Förbudsskylt - Förbjudet för personer med metallimplantat ISO 7010
P014
Förbudsskylt - Stoppa ej in händerna ISO 7010
P015
Förbudsskylt - Vattenspolning förbjuden ISO 7010
P016
Förbudsskylt - Ytan får ej beträdas ISO 7010
P019
Förbudsskylt - Använd ej hissen vid brand ISO 7010
P020
Förbudsskylt - Hundar ej tillåtna ISO 7010
P021
Förbudsskylt - Förtäring förbjuden ISO 7010
P022
Förbudsskylt - Får ej blockeras ISO 7010
P023
Förbudsskylt - Stå ej här ISO 7010
P024
Förbudsskylt - Förbjudet att använda ej färdigmonterad ställning ISO 7010
P025
Förbudsskylt - Använd ej hissen för persontranport ISO 7010
P027
Förbudsskylt - Handskar förbjudna ISO 7010
P028
Förbudsskylt - Fotografering förbjuden ISO 7010
P029
Förbudsskylt -Förbjudet att manövrera brytaren ISO 7010
P031
P069

Kontakta oss

Klicka här