Tillverkning av arbetsmiljöskyltar

Brandskyltar

Brandskyltar eller brandredskapsskyltar är viktiga inslag på en arbetsplats. Skyltarnas uppgift är att tydligt visa vart brandutrustningen finns vid en eventuell brand.

På ZEAC har vi mångårig erfarenhet av att tillverka alla slags typer av arbetsmiljöskyltning och vi garanterar att alla våra skyltar uppfyller gällande regelverk, förordningar och standarder oavsett om det gäller AFS 2020:1 eller ISO 7010:2019.

Vi hjälper till med att ta fram kundunika lösningar för er arbetsmiljöskyltning på företaget.

Brandskyltar

Behöver du en översyn av dina skyltar?

Brandskyltar på arbetsplatsen

Brandskyltens utformning

Enligt AFS 2020:1 är en brandskylt en skylt som anger placering av brandskyddsanordning eller brandskyddsutrustning.

En brandskylt ska ha följande utformning:

 

 • Rektangulär eller kvadratisk form.
 • Vit symbol på röd bakgrund.
 • Den röda delen ska vara minst 50 procent av skyltens yta.

 

Placering av brandskyltar på arbetsplatsen

Brandskyltar ska placeras på ett lämpligt ställe och i lämplig höjd i anslutning till brandskyddsutrustningen. Det är även viktigt att se till att de syns tydligt och inte är blockerade. När det gäller skyltar för brandsläckare går det att komplettera dessa med tilläggsskyltar som talar om vilken typ av brandsläckare det är, exempelvis skum, pulver eller kolsyra.

Arbetsplatser ska enligt lag vara utrustade med brandredskap och vid val av brandredskap ska man ta hänsyn till följande:

 • Arbetsplatsens storlek, läge och användning.
 • De fysikaliska och kemiska egenskaperna hos de material, ämnen och produkter samt den utrustning som förekommer.
 • Det största antal människor som arbetsplatsen är avsedd för och deras förutsättningar.

För att man snabbt ska kunna lokalisera brandredskap vid en brand är det viktigt att de är tydligt uppmärkta med brandskyltar som visar vart utrustningen finns. Tiden är en viktig faktor vid brand och om man snabbt kan påbörja släckningsarbetet minskar man risken för både personskador samt skador på fastighet, maskiner och utrustning.

Vanliga typer av brandskyltar

Det finns många olika typer av brandskyltar som visar både personal och brandkårspersonal vart brandskyddsutrustningen finns belägen vid en brand.

Vanliga brandskyltar på en arbetsplats kan vara:

 • Branddörr
 • Brandsläckare
 • Röklucka
 • Brandfilt
 • Brandväg

Brand enligt afs 2020:1

Brandskylt - Brandslang/post
241
242
Brandskylt - Räddningsstege
243
Brandskylt - Nödtelefon
244
Brandskylt - Riktningspil vänster
245
Brandskylt - Riktningspil vänster uppåt
246
Brandskylt - Andra brandskyddsanordningar
247
Brandskylt - CO2 Utsläppsstation
248

Brand enligt iso 7010

Brandskylt - Brandsläckare ISO 7010
F001
Brandskylt - Brandslang ISO 7010
F002
Brandskylt - Räddningsstege ISO 7010
F003
Brandskylt - Brandsläckningsutrustning ISO 7010
F004
Brandskylt - Brandlarmsknapp ISO 7010
F005
Brandskylt - Nödtelefon ISO 7010
F006
Brandskylt - Brandsläckare på hjul ISO 7010
F009
Brandskylt - Brandfilt ISO 7010
F016

Kontakta oss

Klicka här