Tjänster

Experten på kundunik
arbetsmiljöskyltning,
märkning och identifikation

Med ett kundunikt produktsortiment i kombination med mångårig arbetsmiljöexpertis är vi rätt partner för dig som söker skräddarsydda märkningslösningar. Med stor kompentens inom arbetsmiljöskyltning garanterar vi att alla skyltar uppfyller gällande regelverk och förordningar, oavsett om det är AFS 2020:1 eller ISO 7010:2019.

Vi ger er det ni behöver

Våra kunder uppskattar att vi vågar ifrågasätta och säga som det är. Med mångårig erfarenhet av arbetsmiljöskyltning garanterar vi att alla skyltar uppfyller gällande regelverk och förordningar, oavsett om det är AFS 2020:1 eller ISO 7010:2019.

Vår kunskap kan resultera i att den skylt du köper kanske inte ser ut så som du tänkt att den ska se ut från början, tillsammans ser vi till att möta både medvetna och omedvetna behov. Vi håller oss uppdaterade om lagändringar vilket betyder att våra kunder också är uppdaterade.

Projektledning

Med utgångspunkt från nuläge och behov skapar vi en projektplan. Projektplanen innehåller de tjänster ni behöver för att nå uppsatta mål. Vi leder projektets alla delar och ser till att tidsplanen hålls.

Behovsanalys

För att matcha ert behov gör vi en behovsanalys. Vi tittar på vilka produkter ni behöver för att göra er arbetsplats så säker som möjligt

Original/formgivning

Har ni inte egna original hjälper vi till med det. Med mångårig erfarenhet av arbetsmiljöskyltar garanterar vi att skyltarna uppfyller gällande regelverk, författningar och standarder, oavsett om det är AFS 2020:1 eller ISO 7010:2019. Självklart tar vi också fram original till skyltar för märkning och identifikation.

Montage

Är ni osäkra på var skyltarna ska sitta eller inte har möjlighet att montera skyltarna själva har vi självklart montörer som kommer ut till er verksamhet och hjälper till.

Artikelnummer

Vi skapar kundunika artikelnummer på produkter ni har i ert sortiment. Artikelnummer underlättar vi beställning och produkterna blir synliga i er webshop. Vi kan även ta fram saldolistor i de fall vi lagerhåller.

Lagerhållning

För snabba leveranser kan vi lagerhålla tillverkade skyltar hos oss. Lagerhållning ger inte bara snabba leveranser utan också möjlighet till beställningar av större volymer.

Produktkatalog

Vi skapar en digital produktkatalog med era produkter.

Webshop

När ni loggat in ser ni era produkter för enkel beställning och överblick av sortiment.

VÅR INSTÄLLNING

Vi anser att arbetsskador aldrig är acceptabla och att nollvision är möjligt att uppnå. För oss är alla incidenter, stora som små, allvarliga händelser.

Vill du veta mer?

Referens

  • Skyltar i tuff utomhusmiljö

    FTI är ett företag i återvinningsbranschen med uppdrag att samla in hushållens förpackningar och säkerställa att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen sker dels via  fastighetsnära insamling hos drygt 2 miljoner hushåll, dels via cirka 5000 återvinningsstationer runtom i landet.

    Läs mer

Kontakta oss

Klicka här