Vår produktion

Svenskproducerade
arbetsmiljöskyltar

Vi tillverkar kundunika HMS-skyltar för era individuella behov. En arbetsmiljöskylt kommunicerar viktig information med syfte att förebygga ohälsa och olycksfall på våra arbetsplatser. De måste fånga en persons uppmärksamhet och kommunicera snabbt. Våra grafiska formgivare koncentrerar sig därför på att skapa korrekta och tydliga skyltar med rätt piktogram enligt lagar, förordningar och standarder samt vid behov texter som förtydligar budskapet.

Tillverkning ligger i vårt DNA och i våra tre nordiska produktionsenheter tillverkar vi allt som hör till arbetsmiljöskyltning. Givetvis arbetar vi med fullt certifierade och spårbara material.

Fästen och tillbehör till arbetsmiljöskyltar

Rätt kvalitet med säkerhet och hållbarhet i fokus

Våra produkter är tillverkade i slagtåligt material med god beständighet med utgångspunkt i placering och omgivande miljö. Oavsett om det gäller extrema temperaturer, vätskor, UV-ljus, lösningsmedel eller allmänt tuffa miljöer har vi en lösning. Men trots höga krav ger vi aldrig avkall på dess miljöpåverkan.

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Klicka här