Referens

Stolt leverantör till svensk basindustri

Vi använder vår interna kunskap, kapacitet och produktion för att formge, skapa och leverera korrekt skyltning till några av Sveriges största företag.

Behöver du en översyn av dina säkerhetsskyltar?

Skyltar i tuff utomhusmiljö

FTI är ett företag i återvinningsbranschen med uppdrag att samla in hushållens förpackningar och säkerställa att de återvinns i så hög grad som möjligt. Insamlingen sker dels via  fastighetsnära insamling hos drygt 2 miljoner hushåll, dels via cirka 5000 återvinningsstationer runtom i landet.

Läs mer

Vill du veta mer?

Kontakta oss

Klicka här